Meny

Ändra uppgifter för ideell förening

Two people in a café looking at a laptop
 1. Vilka ändringar ska föreningen anmäla till Vadstena Sparbank?

  Vi behöver veta när föreningen gör ändringar av; företrädare gentemot banken (i och med det fullmaktshavare), föreningens ordförande, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) eller föreningens namn.

 2. Fullmakt

 3. Skicka in ändring

  Ändrade uppgifter med obligatoriska underlag skickar ni till.

  Vadstena Sparbank
  Box 155
  592 23 Vadstena

Vad vill du ändra för uppgifter

Vanliga frågor och svar