Meny

Ansökan om att bli ideell föreningskund

 1. Förbered - Beslut om företrädare

  En ideell förening behöver alltid fattat beslut om vem eller vilka som ska vara företrädare/fullmaktshavare gentemot Vadstena Sparbank. Beslutet ska vara tydligt och tala om vad företrädarskapet faktiskt innebär och vem det gäller för.

  Läs mer här

  Använd vår mall alternativt kopiera mallens §4 till årsmötes-/styrelseprotokollet.

  Mall - Protokoll med beslutsformulering om företrädare (pdf)

 2. Förbered - Fyll i fullmakt

  Fullmakten är obligatorisk och ska både skickas in med ansökan digitalt, samt tas med i original till kontoret när ansökan är godkänd.

  Fullmakt ideell förening (pdf)

 3. Förbered - Skanna och spara dokument digitalt som PDF

  Senast antagna Stadgar
  Protokoll från konstituerande möte eller senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald
  Protokoll från mötet där företrädare gentemot Vadstena Sparbank beslutats
  Fullmakt ideell förening
  Annan dokumentation såsom Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och budget.

  Alla protokoll samt Fullmakt ska vara fysiskt underskrivna. Protokoll ska också vara fysiskt vidimerade.

   

 4. Förbered - Frågor om förenings verksamhet

  Föreningen behöver förbereda dessa frågor innan ni fyller i ansökan digitalt. 

  Checklista med frågor och begreppsförklaring (pdf)

 5. Fyll i ansökan

  Alla frågor i ansökan måste besvaras vid ett och samma tillfälle. Det går inte att spara ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.
   
  Innan ansökan påbörjas säkerställ att
  Föreningen har organisationsnummer hos Skatteverket. Den som fyller i ansökan behöver ha Mobilt BankID. Alla dokument enligt nedan finns digitalt och kan skickas in direkt med ansökan.
   

  Ansökan - ideell förening

  Uppskattad väntetid för att få svar på din ansökan är ca 2 veckor.

 6. Efter godkänd ansökan

  Efter godkänd ansökan kommer vi höra av oss och företrädare/n är välkommen att besöka det valda

  Avtal skrivs under, kontot aktiveras och internetanvändare väljs.

  Har ni valt att föreningen ska företrädas två i förening ska båda företrädarna alltid vara med på det första mötet med banken. Om föreningen företräds var för sig räcker det att en företrädare är med på mötet.

  Läs mer om hur ni kommer igång med internetbanken:

  Information om behörigheter i internetbanken

Säkerställ tillgång till följande dokument

 • Senast antagna stadgar.
 • Protokoll från senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald, alternativt protokoll från konstituerande möte om föreningen är nybildad.
 • Protokoll från mötet där företrädare gentemot Kinda-Ydre Sparbank utses.
 • Fullmakt ideell förening.

Fyll i och lämna in ansökningsblanketten. Där beskriver ni föreningens verksamhet och hur ni kommer att använda våra tjänster.

Du kan antingen lämna dina handlingar till något av våra kontor eller dessa till oss. Detta ska bifogas;

 • Ansökningshandling
 • Stadgar, aktuella protokoll och fullmakt.
 • Giltig legitimation

Att tänka på:

 • Kopia av senast antagna stadgar.
 • Kopior av protokoll måste vidimeras* av två personer.
 • Fullmakt ska vara i original.

* Vidimering är att intyga att kopian överensstämmer med originalet av protokollen med sin namnteckning och namnförtydligande.

När vi har mottagit era handlingar kontaktar vi er i föreningen. Därefter ser vi över ett upplägg för tjänster som ni i er förening behöver.

Kvinnlig fotbollstränare packar in fotbollar i bilen