Hoppa till textinnehållet

Stiftelser för arbetsgivare

  • Pensionsstiftelser av olika slag är ett sätt för arbetsgivaren att trygga sina pensionslöften.
  • Vinstandelsstiftelser kan stärka engagemanget och öka effektiviteten hos medarbetarna.
  • Utifrån dina behov hjälper vi dig att bilda rätt stiftelse, lägga upp kapitalförvaltningen och sköta den löpande administrationen.

Pensionsstiftelser

Större företag

Finansiering av pensionslöften är en viktig fråga för många företag. Att ekonomiskt kunna trygga åtagandet genom en pensionsstiftelse i egen regi har under flera år varit en lyckad lösning.

Fåmansföretag

Frågorna kring pensionen är många, inte minst för företagare. Har kunden eget aktiebolag eller tillsammans med en kompanjon kan pensionsstiftelse vara ett bra flexibelt sätt att spara till pension.

Kommuner och landsting

Pensionsstiftelsen är ett slags konto som kommunen kan använda för sina pensionskostnader. Sätt av kapital när det finns möjlighet, ta ut pensionskapital när det behövs som bäst.

Vinstandelsstiftelser

Vinstandelsstiftelser är ett effektivt sätt att stärka engagemanget och öka effektiviteten hos medarbetarna.