Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Ett affärsmöte

Föreningar

Ett affärsmöte

Swedbank är stolta över att vara en del av Sveriges föreningsliv. Vi samarbetar med föreningar, klubbar och andra partners för att stödja och utveckla föreningslivet. I föreningen är det personliga engagemanget och drivkraften viktig. Våra tjänster förenklar administrationen och ger mer tid åt föreningens kärnverksamhet.

Ändra uppgifter om er förening

Kvinna står i sommarstuga

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar relationen till banken behöver ni meddela oss.

Beslut av företrädare gentemot banken

Alla ändringar av personer som ska företräda föreningen gentemot banken och vara användare av internetbanken ska styrkas i ett styrelseprotokoll. Fattas beslut om företrädare i er förening av årsmötet ska det istället styrkas i årsmötesprotokollet.

Kom ihåg! En ideell förening kan inte utse firmatecknare såsom ett företag kan.


Vilka rättshandlingar företrädarna får utföra gentemot banken ska också dokumenteras i blankett Fullmakt ideell förening.
Tips! Läs mer om hur företrädare för ideell förening fungerar i Ideell förening: Företrädare och fullmakt.

Fyll i begäran om ändring
I blanketten Begäran om ändring i ideell förening markerar du vilka ändringar föreningen vill genomföra. Denna blankett ska alltid fyllas i oavsett antal ändringar.

Kontrollera mot informationen i försättsbladet på ändringsblanketten vilken information respektive handling, som ska skickas in tillsammans med ändringsblanketten, ska innehålla. Se till att alla handlingar är komplett ifyllda och påskrivna. Du får en kvittens via sms eller e-post att handlingarna kommit fram till oss.

Följande handlingar ska alltid skickas med tillsammans med ändringsanmälan:


Protokoll på styrelsebeslut om företrädare
Senaste årsmötesprotokoll
Senast antagna stadgar

Skicka handlingarna till:
Vadstena Sparbank
Box 155
592 23 Vadstena

Avsluta tjänster och skaffa nya
Spärra gamla internetbanksanvändare
Detta gör ni direkt i föreningens internetbank. Vi på banken plockar sedan bort användaren när ändringsblanketten inkommer.

Makulera gamla Bankkort Business
Detta gör ni själva i föreningens internetbank. Där beställer ni också nya bankkort till era nya företrädare. Ett Bankkort Business ingår kostnadsfritt i Föreningserbjudandet.
Lämna tillbaka säkerhetsdosor för inloggning till internetbanken
En inloggningsdosa är personlig och kan därför aldrig tas över från en tidigare användare. När de nya användarna är registrerade av banken behöver han eller hon besöka ett bankkontor för att hämta en ny inloggningsdosa. Är användaren redan kund i Vadstena Sparbank eller Swedbank använder han eller hon sin befintliga inloggningsdosa.

Stäng Skriv ut