Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om aktiebaserad kapitalanskaffning

  • Normalt tar det ca 3 - 4 månader från att arbetet påbörjas till att emissionen är i mål. Detta beror till stor del på hur förberedda ni som bolag är. Vissa bolag har aldrig rest extern kapital tidigare och har ingen bolagspresentation eller lite finansiell information vilket kan innebära att arbetet tar längre tid. Andra bolag har kanske erfarenhet av kapitalresningar och rapporterar redan löpande till externa delägare vilket kan göra ett det går fortare.

  • Värderingar av onoterade tillväxtbolag kan vara väldigt svårt. Ofta sker en värdering med hjälp av jämförbara transaktioner, det vill säga. till vilken värdering andra bolag med en liknande affärsmodell/mognadsgrad eller bolag i samma bransch rest pengar till. Vanliga värderingsmultiplar är till exempel att man sätter värdet på bolaget i förhållande till omsättning (P/S-tal) eller vinsten (P/E). För vissa branscher finns det även andra specifika multiplar så som (P/ARR) för mjukvarubolag. Värderingen sätts i slutändan i en diskussion tillsammans med de största investerarna. Pepins är behjälpliga i värderingsprocessen och innan bolaget ingår ett uppdragsavtal med Pepins om att genomföra en emission vill Pepins gärna se att det finns en samsyn kring vilken värderingsförväntan det finns.

  • Nej, alla nya delägare investerar via ett separat holdingbolag som är uppsatt för ändamålet att äga aktier i ditt bolag. Det innebär att ditt bolag enbart får en ny delägare i form av ett publikt holdingbolag. Holdingbolaget ingår generellt ett aktieägaravtal med de andra ägarna och fungerar som en motpart vid diskussion om eventuell exit eller andra strategiska affärer. Pepins sköter all administration samt hanterar aktieboken i holdingbolaget. 

  • Pepins har haft bolag med holdingbolagsmodellen som både gjort IPO (Lohilo Foods) samt blivit uppköpta (United Spaces). I samband med en IPO sker en konvertering av aktierna i holdingbolaget till målbolagsaktier kort innan notering. Därefter noteras målbolaget och alla får sedan möjlighet att handla med dessa aktier över börsen. Vid ett uppköp säljer holdingbolaget sina aktier till köparen precis som övriga ägare, holdingbolaget likvideras sedan och alla pengar delas ut till aktieägarna. 

  • Handel sker i aktierna i det publika holdingbolaget som fungerar som ägarföretag för alla nya investerare. Normalt sker alltså ingen handel med aktierna i målbolaget. Handel brukar inledas cirka 6 - 12 månader efter emissionen och ske en gång per kvartal. Pepins sköter all administrering kring handel. Inför varje handelstillfälle behöver ni släppa en kortare uppdatering om hur verksamheten går med några finansiella nyckeltal. Eftersom det är en onoterad handel finns inga legala krav på hur rapporteringen ska se ut.

Aktiebaserad kapitalanskaffning - crowdfunding

Aktiebaserad kapitalanskaffning, eller crowdfunding som det också heter, innebär att en större grupp individer hjälper till att finansiera en verksamhet genom en webbaserad plattform.

Mer information

Aktiebaserad kapitalanskaffning - Crowdfunding

Kapitalanskaffning, eller Crowdfunding som det också kallas, innebär att en större grupp individer hjälper till att finansiera en verksamhet genom en webbaserad plattform.

Vill du rådgivning?

Välkommen att skicka oss ett meddelande i internetbanken eller appen. Du kan även ringa oss.