Insikter från Lantbruksbarometern Höst 2022

  • Lantbrukarna upplever något förbättrad lönsamhet men är pessimistiska inför framtiden.
  • Ökat förtroende från konsumenterna är glädjande för svenskt lantbruk.
  • I princip oförändrad likviditet för lantbrukare som helhet. Nöt- och grisköttsproducenter upplever dock en sämre likviditet jämfört med hösten 2021.
  • Skuldsättningen fortsätter att öka och kommer pressa näringen under det kommande året.

Rapporten

Pressmeddelande