Nu har vi snart facit för växtodlingsåret 2023. Kyla, torka och regn har tärt på resultaten samtidigt som krig, räntehöjningar och den svaga kronkursen påverkar priserna på allt från spannmål till insatsvaror och kapital.