Hoppa till textinnehållet

Administration, redovisning och kontroll

Åtvidaberg Sparbank, Vadstena Sparbank och Kinda-Ydre Sparbank äger ett gemensamt bolag - Spar Tjänster i Linköping AB. Spar Tjänster hanterar bl a bankernas administration, ekonomiredovisning och frågor som rör kontroll och regelefterlevnad.


 

Annelie Sigvall                                 VD & Administrativ chef
Samuel Nilsson                                Riskkontroll
Oscar Lönn                                      Compliance
Britt-Marie Josefsson                       AML Samordnare
Ulf Hjertsäll                                      Försäkringsspecialist
Sophia Hallberg                               Kreditgranskning
Tomas Mirholt                                  Redovisning
Annelie Lindell                                 Redovisning
Anki Sjöö Törner                              Krav/Bolånegruppen
Sofia Roloff                                      Administration
Sofie Lööf                                        Administration
Anna Patriksson                              Chef kreditadministration 
Camilla Strömberg                           Bolånegruppen
Maria Syd                                         Bolånegruppen

Sanna Hagenlund                            Verksamhetsstöd Intern styrning & kontroll

Maria Funk                                       Aml-ansvarig

Anna Stenmarck                               Ansvarig Operativ Risk                    

 

Postadress:

Spar Tjänster i Linköping AB
Box 1940
581 18 Linköping

Besöksadress:
S:t Larsgatan 22, Linköping

 

Fax: 08-55628704

Mejl till adm: 

Mejl till Bolånegruppen:

 

Kontaktuppgift till Spar Tjänsters dataskyddsombud:

Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud – Spar Tjänster
Klostergatan 23
703 61 Örebro