Information om kapitaltäckning 2000930

Läs mer här om risker, riskhantering och kapital enligt pelare 3