Information om kapitaltäckning 2000630

Information om internt bedömt kapitalbehov 200630

Läs mer här om risker, riskhantering och kapital enligt pelare 3