Information om kapitaltäckning 201231

Läs mer här om risker, riskhantering och kapital enligt pelare 3