Skip to content

Vägar till jobb

Barista gör kaffe till kunder på ett café

Att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är viktigt, men svårt för dem som aldrig varit där. Med praktikplatser sänker vi tröskeln för unga och utlandsfödda.