Om du kan svara ja på samtliga frågor kan du gå vidare och fylla i en ansökan. Om du svarar nej på en eller flera frågor bör du se över ditt förslag.

- Är din verksamhet bred och folklig?
- Ges möjlighet till riktigt bra exponering av bankens varumärke
- Erbjuds möjligheter till aktiviteter där banken når t.ex. ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?
- Ingår konkreta affärer, t.ex. föreningens bankaffärer, i ditt förslag?