Meny
Mer om oss
Kontakta oss
Samhällsnytta
Björn Rylander

Björn Rylander

Vice styrelseordförande
Född: 1954
Invald: 2001

 

Björn Rylander har lång erfarenhet av företagsledning samt strategi- och styrelsearbete från positioner som VD och styrelseledamot/ordförande i olika branscher, nationellt och internationellt. Har under senare år huvudsakligen arbetat i mindre ägarledda företag.


Utbildningar i urval:

Reglering och styrning av banker Göteborgs Universitet. Utbildningen berör områdena risk, finansiella marknader/instrument, reglering/compliance samt strategi och styrning.
Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter
Styrelseutbildningar, Styrelseakademien, Michael Berglund
Ledarutbildning Nobel Industrier
Pedagogik Örebro Universitet
Diplomutbildning i företagsekonomi
Telereparatör/teletekniker


Självstudier

Björn har förskaffat sig kunskaper om dels lag om försäkringsdistribution och dels FFFS 2018:10 genom självstudier av:

· Proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution

· Beslutspromemoria om nya regler om försäkringsdistribution, FI Dnr 16-17599

 

Arbetslivserfarenhet i urval:
2001 – Vice ordförande i Vadstena Sparbank
2004 – Ägare, Mable Holding AB
1993 – 2016 VD och delägare, Sterisol AB
2001 – 2014 Styrelseordförande och delägare Gepe Svenska AB
1988 – 1992 vVD Sterisol AB, ansvar för marknad, produktion och administration
1985 – 1987 Chef Internal Control Nobel Consumer Goods AB
1982 – 1988 Ekonomichef Sterisol AB
1979 – 1982 Ekonom, olika chefsbefattningar inom Luxor Industrier AB

 

Kurser/konferenser som behandlat det finansiella regelsystemet, riskhantering- och kontroll, Compliance, AML, IDD etc. arrangerade av SR och KPMG mfl.

 

Praktisk erfarenhet: (försäkringsfrågor):
1982 - 1993. Ekonomichef med ansvar för personalfrågor inkl. försäkringsfrågor.
1993 - 2016. VD med övergripande ansvar innefattade beslut kring försäkringsfrågor.

 

Förtroendeuppdrag:
Björn Rylander var under åren 1988 – 2017 styrelseledamot/ordförande i branschföreningen för
Industriell och Institutionell Hygien, IIH i Stockholm vilken har till uppgift att samla de ledande företagen inom den kem-tekniska branschen i frågor rörande utformning av policies och rekommendationer, lobbying samt tolkning av lagar och regleringar för branschen.