Meny
Mer om oss
Kontakta oss
Samhällsnytta
Henri Hendeby

Henrik Hendeby

Ordförande
Född: 1952
Invald: 2003

 

Henrik Hendeby har ägnat stora delar av sitt yrkesverksamma liv åt arbete inom kommuner med revision, ekonomi och kommunledningsfrågor.

 

Utbildningar i urval:

Socialhögskolan Göteborg, Socionomexamen på förvaltningslinjen inriktning kommunal ekonomi 1976
Högskolan i Kalmar, Projektledning 1 & II 2003/04 (20 p)
Sveriges Kommuner och Landsting, Toppledareprogrammet 2011/2012
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Reglering och styrning av banker 2019 (7,5 hp) (Utbildningen berör områdena risk, finansiella marknader och instrument, reglering och compliance samt strategi och styrning av banker mm.)


Utbildning och kompetensutveckling, Bank- och finans

Styrelse Akademin Stockholm: Kvalificerad ordförandeutbildning, SR 2016
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Försäkringsförmedling i Sparbank 2021
Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter 2019
Henrik har förskaffat sig kunskaper om dels lag om försäkringsdistribution och dels FFFS 2018:10 genom självstudier av:·
- Proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution·
- Finansinspektionens beslutspromemoria om nya regler om försäkringsdistribution, FI Dnr 16-17599
Har i bankuppdraget som ledamot och ordförande deltagit i ett antal kurser/konferenser som behandlat frågor om det finansiella regelsystemet, risk, kontroll, compliance, AML (penningtvätt), försäkringsfrågor etc.

 

Övrig utbildning och kompetensutveckling,

Har i olika kommunala tjänster deltagit i ett stort antal kurser/konferenser som behandlat budget, redovisning, finansfrågor, juridiska områden, krisledning, ledarskap, etc.

 

Arbetslivserfarenhet i urval:
2006-2019 Kommunchef/direktör i kommunerna Ödeshög och Vadstena
1980 – 2006 Ekonomichef i kommunerna Vadstena, Flen och Ödeshög

 

Praktisk erfarenhet

1980-2006. Försäkringsansvarig tjänsteman i kommunerna Vadstena, Flen och Ödeshög. Uppdraget ingick i uppdraget som ekonomichef i dessa kommuner. Uppdraget innebar upphandlingar av försäkringar samt att vara kontaktperson mot försäkringsbolag och försäkringsmäklare.

2015-2019. Styrelseledamot i Förenade Småkommunernas Försäkrings AB. I bolaget var Henrik beställaransvarig för regelefterlevnadsfunktionen. Uppdraget innebar regelverksfrågor kopplat till bolagets verksamhet vilket var att tillhandahålla försäkringslösningar för de kommuner som var aktieägare. Henrik ledningsprövades för uppdraget, se FI Dnr 16-5235.

Henrik har en stor vana att tolka lag, föreskrifter och andra regler via sin yrkeserfarenhet som kommunchef/kommundirektör. I rollen som kommunchef/kommundirektör har det krävts löpande fortbildning inom juridiska frågeställningar.


Förtroendeuppdrag:
Henrik Hendeby har haft ett antal styrelseuppdrag i föreningar och försäkringsbolag samt revisionsuppdrag i bank och föreningar.