Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sponsring

Barn som springer på ett fält

Vadstena Sparbank har ända sedan starten 1839 värnat om bygden och dess invånare. Dels genom att avsätta delar av vinsten till bland annat sponsorstöd på hemmaplan och dels tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor.
Vårt syfte är att främja en sund finansiell situation för de många människorna och företagen i Vadstena. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang inom Event & Sponsring ska nå breda grupper i samhället, och vår sponsringsverksamhet spänner över såväl kultur, samhälle som idrott.
Vi älskar sponsring och vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett klokt och rättvist sätt som möjligt, men vi kan inte vara med och stödja alla.
Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro.
Från och med april 2017 finns det en sponsringsgrupp som tillsammans beslutar vilka som skall få ta del av Vadstena Sparbanks sponsring.
Gruppen träffas 2 gånger om året ,15 oktober och 15 mars och beslutar därefter vilka sponsringen skall tilldelas. Ansökan gäller 1 år om inget annat avtalas och alla avtal sker skriftligen. 


Sponsring ska därför:

 • Nå breda grupper i samhället
 • Resultera i lokal nytta för bygden
 • Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners
 • Alltid baseras på skrivna avtal
 • Fördelas mellan idrott, kultur och samhälle

Mervärden för Vadstena Sparbank

 • Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för Vadstena Sparbank genom till exempel:
 • Att vi är kontoförande bank för er, med tillhörande tjänster såsom Internetbanken, föreningskonto och betaltjänster
 • Att vår logotype finns med i er marknadsföring.
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, dvs att vi kan hålla möten för era medlemmar eller motsvarande. Hos er eller hos oss.
 • Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats.

Vi sponsrar inte:

 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Då det personliga intresset går före bankens
 • Om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter
 • Projekt där sambandet mellan detta och Vadstena Sparbank är svagt eller saknas

Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.
När ingångna avtal upphör är ni välkomna att ansöka om förlängning enligt ovan.

Stäng Skriv ut