Hoppa till textinnehållet

Avtalspension och tjänstepension

Three business people in discussion.

Avtalspension är tjänstepension från jobbet som baseras på ett kollektivavtal. Du få tjänstepension även om arbetsgivaren inte har kollektivavtal. Då kallas den individuell tjänstepension. Läs mer om tjänstepensionsavtal, samt vad som gäller angående storlek och skatt på pensionen.

Vad är avtalspension och tjänstepension?

Avtalspension - kollektivavtalad tjänstepension

Avtalspension är en tjänstepension som är avtalad mellan arbetsgivare och fackförbund. Den betalas in av din arbetsgivare.

Villkoren för denna bestäms i de pensionsavtal som träffats mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Vilket avtal som gäller dig styrs av vilken bransch eller fackligt förbund din arbetsgivare tillhör - inte vilken fackförening du eventuellt är medlem i.

Individuell tjänstepension

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan du ändå få tjänstepension. I detta fall kallas det individuell tjänstepension och det är du och din arbetsgivare som sätter villkoren.

Vilka avtalspensioner finns och vilken tillhör du?

I Sverige finns det ett flertal tjänstepensionsavtal. Det är vilken bransch eller fackförbund som din arbetsgivare har som avgör vilket avtal du har på din tjänstepension. Vilket fackförbund du är med i spelar ingen roll, då det som ovan beskrivet, är arbetsgivaren och fackförbundet som träffar ett avtal.

Privatanställd arbetare

SAF-LO

Privatanställd tjänsteman

ITP

Ej kollektivavtalad tjänstepension

Pensionsplan

Statligt anställd

PA16

Offentligt anställd

KAP-KL och AKAP-KL

Bankanställd

BTP

Avtalspensionens storlek påverkas av:

  • Hur mycket pengar som har betalats in.
  • Hur stor avkastning du får på dina pengar.
  • Försäkringsbolagens avgifter för att förvalta dina pengar.
  • Under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut.

Skatt på pension

Ett tips är att du gör en pensionsprognos på minpension.se får att se vilken pension du kommer få. Värt att tänka på är att siffrorna som anges där är bruttobelopp, det vill säga före skatt.

För den allmänna pensionen betalar du kommunens skattesats. När det gäller tjänstepension drar pensionsbolag och banker 30 procent i skatt.

Flytta eller samla din pension

Du kan själv välja var du vill placera dina kommande inbetalningar. Vi kan också hjälpa dig att flytta din befintliga tjänstepension.

Samla hela din pension hos oss

Flytta din tjänstepension

Tips och mer information