Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Så berörs kort av PSD

Förändring

Ditt ansvar för hantering av kontokort, pinkoder och lösenord
Dina kontokort och pinkoder är personliga och du får inte låta någon annan använda dem. Du ska hantera dem aktsamt och du har ansvar för att de inte kommer i orätta händer. Handskas med dem på samma sätt som du gör med pengar och andra värdehandlingar och förvara aldrig kontokort tillsammans med dina pinkoder. Om du upptäcker att du har förlorat ett kort eller en anteckning om en pinkod ska du snarast anmäla det till banken. Det gäller också om du misstänker att någon annan har fått kännedom om koden.

Ditt ansvar vid obehörig användning av dina kontokort, pinkoder och lösenord.
Om du inte har skyddat din pinkod och en obehörig transaktion genomförs med hjälp av den kommer du få betala en självrisk på högst 1 200 kr. Om du - som det står i villkorstexten - "genom grov oaktsamhet" har brutit mot villkoren för hur du ska hantera kontokort eller pinkoder är du ansvarig för obehöriga transaktioner på upp till 12 000 kronor. Grov oaktsamhet kan tillexempel innebära att du lämnat ditt kontokort utan uppsikt på ett hotellrum, i ett fordon, i en väska eller i en jacka. Har du hanterat kontokort eller pinkoder på ett "särskilt klandervärt" sätt, får du ansvara för hela den obehöriga transaktionen. Med "särskilt klandervärt" menas i villkoren tillexempel att du lämnar ditt kontokort obevakat på en badstrand, i ett omklädningsrum eller i garderoben på en restaurang.

Ditt ansvar att informera banken
Så fort du upptäcker att felaktiga transaktioner har gjorts på ditt konto ska du kontakta banken. Om du inte agerar - som det står i villkorstexten - "utan onödigt dröjsmål" riskerar du att själv stå för beloppet. Dina möjligheter att få ersättning upphör helt 13 månader från den dagen då pengarna drogs från kontot.

Avtal/villkor som förändrats

Villkor bankkort inkl tilläggsvillkor kortkredit

Villkor för Betal- och kreditkort  American Express (pdf)

Villkor för betal- och kreditkort VISA och MasterCard (pdf)

Villkor för Världsnaturkortet MasterCard (pdf)

Villkor MasterCard Mer (pdf)

Villkor Swedbank American Express Mer (pdf)

Villkor VISA Business Card privat (pdf)

Frågor och svar om förändringar för kort

Vad ska jag göra om jag blivit av med kortet och upptäcker obehöriga transaktioner?

Det första du ska göra är som tidigare att spärra ditt kort hos banken och omedelbart reklamera eventuella obehöriga transaktioner.

Kan jag bli betalningsskyldig för obehöriga transaktioner som gjorts på mitt kort?

Om kortet använts obehörigt innan du spärranmält kortet till banken betalar du normalt en självrisk på 1200 kronor om transaktionerna genomförts med personlig kod eller lösenord. Har du varit oförsiktig och brutit grovt mot villkoren för kortet är du betalningsskyldig upp till 12 000 kronor (gäller ej Bankkort Business) under förutsättning att du inte agerat särskilt klandervärt.

Butiker som kräver att jag betalar en extra avgift till dem för att jag betalar med mitt kort. Är det tillåtet?

Butiker som lyder under svensk lag får inte ta ut en extra avgift i samband med kortköp.

Stäng Skriv ut