Hoppa till textinnehållet

Fondguide Premiepension

Vadstena ( Nina)

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du har möjlighet att själv placera i fonder. Vill du göra ditt val lite enklare kan du teckna Fondguide Premiepension, då överlåter du jobbet till oss. 

Förtydligande om utskickat brev
Med anledning av utskickat brev från Indecap vill vi förtydliga om ändringarna.
Läs mer här


Vad är fondguide Premiepension?


Fondguide Premiepension är en aktiv förvaltningstjänst för ditt premiepensionssparande, vilket innebär att du själv slipper välja fonder. Det ansvaret lämnar du över till Indecap som är experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare. Indecap anpassar fondvalen i ditt sparande utifrån din valda risknivå samt rådande marknadsförutsättningar.


Våra fondportföljer

Tillsammans med din rådgivare väljer du en av våra fyra fondportföljer:

  • Offensiv – har en relativt hög risk då den i synnerligen övervägande del är exponerad mot aktiemarknaden

  • Bas – har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden

  • Försiktig - är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk

  • Individuell - tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.
    Till tjänsten finns en app kopplad som håller dig uppdaterad om din premiepension samt möjliggör nödvändiga fondjusteringar. En sådan justering är tex risknedtrappningen som du kan välja. Den innebär att risken i din valda portfölj minskas gradvis när du närmar dig pensionen.

  

Indecap


Indecap specialiserar sig på att analysera fondanalytiker och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.

Hur tecknar jag tjänsten?

Kontakta oss för att få mer information om tjänsten och diskutera vilken portfölj som skulle passa dig bäst.

Tll kontaktuppgifter

Ladda ner fondguide appen

Appen håller dig uppdaterad om bland annat ditt innehav ,fondportfölj och efterlevandeskydd.

Läs mer