Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Starkt bankresultat – positivt för Vadstena!

185-årsjubilerande Vadstena Sparbank har gjort ett starkt resultat 2023. Det tryggar positionen som fristående och självständig bank och ger resurser för att fortsätta samhällsengagemanget. Samtidigt som det ger möjlighet att växa som lokal bank. För att kunna ta emot fler kunder i Vadstena med omnejd har sparbanken förstärkt med flera nya medarbetare.

Sparbanksstämman hölls i fredags kväll med de 48 valda huvudmännen som representanter för kunderna i Vadstena Sparbank. Resultatet som redovisades är på en tillfredsställande hög nivå.

– Jag är väldigt nöjd, tacksam och stolt över resultatet. Det ger oss resurser till att både fortsätta och utöka vårt samhällsengagemang i hela Vadstena kommun. Jag är glad över att banken går så bra att vi kan göra bra saker för föreningsliv och samhälle och samtidigt utveckla banken, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Förutom Sparbankens egna arrangemang gjordes extra satsningar för lokalsamhället med drygt 4 miljoner kronor under 2023. Detta i form av sponsring med ca 1,5 miljoner till kultur och föreningsliv. 1,7 miljoner kronor till insatser för hälsa och trygghet i Vadstena kommun. Plus stödet på 750 000 kronor för olika projekt på landsbygden, bland annat renovering av bygdegårdar.

– Vadstena Sparbank engagerar sig helhjärtat för ett levande och attraktivt Vadstena. I och med att vi firar 185-årsjubileum i år kommer vi att satsa ännu mer på händelserika arrangemang för att lyfta staden, säger Mikael Engdahl.

Den totala ökningen av kundernas in- och utlåning är ca 500 miljoner kronor och vid årsskiftet var affärsvolymen uppe i 11,9 miljarder kronor. Vadstena Sparbank har ett rörelseresultat på 57,5 miljoner kronor. Efter kreditförluster, bokslutsdispositioner och skatt landar resultatet på 45,4 miljoner kronor.

I takt med att andra banker stängt ned sina kontor får den lokala sparbanken allt fler privat- och företagskunder, som värdesätter tillgänglighet och personlig service. Bland nytillkomna kunder märks framför allt Ödeshögs- och Skänningebor.

– I vår satsning på att växa som bank med fler kunder i Vadstena med omnejd har vi förstärkt våra resurser genom att rekrytera fem nya medarbetare, både som rådgivare och i kundtjänst. Trots att Vadstena kommun har ca 7 400 invånare har vår bank idag ca 12 500 kunder, vilket är anmärkningsvärt. Vi kan vara stolta över att ha kunder spridda över i stort sett hela Sverige. Det är kunder som sedan tidigare har en relation till vår bank och velat behålla den när de flyttat ut i landet.

Sparbanksstämman beslutade att utöka Vadstena Sparbanks styrelse med en person genom nyval av Birgitta Calén. Hon bor i Motala och jobbar i Vadstena kommun som ekonomichef.

2023 i siffror för Vadstena Sparbank:

• Inlåningen har ökat med 2,9 procent till 3,5 miljarder kronor.
• Utlåningen har ökat med 3,6 procent till 2,9 miljarder kronor.
• Den totala affärsvolymen ökade med ca 500 miljoner till 11,9 miljarder kronor.
• Rörelseresultatet är 57,5 miljoner kronor.
• Bankens eget kapital uppgår till 448 miljoner kronor.
 

Staff in Vadstena Sparbank
Staff in Vadstena Sparbank