Utöver språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna består förändringarna framför allt av nedan fyra punkter.

  • Fonden går från en aktivt förvaltad aktiefond till en aktivt förvaltad aktiefond med kvantitativ förvaltningsmetod.
  • Framöver placerar fonden främst i globala bolag som bidrar till FN:s 17 globala mål.
  • Fonden får ett nytt jämförelseindex som är mer relevant till fondens nya placeringsinriktning.
  • Förändringen gör att fonden kommer att bli klassad som mörkgrön enligt EU:s regelverk Sustainable Finance.

Mer information om ändringarna finns i kundbrevet.

Mer information

Kundbrev Swedbank Humanfond (pdf)
Faktablad Swedbank Humanfond (pdf)