Största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster kom från affärsvolym och sysselsättning med sammantaget 2,7 indexenheter, där delindex för sysselsättning nådde den lägsta indexnivån sedan april i år. Ett mindre negativt bidrag kom från orderingången, som är kvar på höga indexnivåer, medan leveranstiderna steg.
Tjänsteföretagens affärsplaner för närmaste halvåret blev något mer expansiva i september än i augusti och indexet ökade till 56,1, men planerna är långt ifrån lika expansiva som före coronapandemin då indexet låg över 60-strecket.
Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll till 54,9 i september från uppreviderade 56,3 i augusti. Svenska näringslivet uppvisade en robust återhämtning under tredje kvartalet även om utvecklingen mattades av i slutet, säger Jörgen Kennemar. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn visar i kvartalet en ovilja att anställa.
Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–25 sep.

Inköpschefsindex för september 2020 (pdf)

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 4 november 2020