I Swedbanks scenario får vi sannolikt räkna med fortsatt större svängningar på de finansiella marknaderna än det vi upplevde under föregående år. Den amerikanska centralbanken Fed spelar i nuläget en helt avgörande roll för marknadsutvecklingen. Den senaste kommunikationen från Fed gav dock inte det lugn som marknaden eftersökte, utan skapade snarare ett större utfallsrum för deras framtida agerande.

- När vi tidigare blickade in i 2022 tog vi höjd för en ökad rörlighet i aktiemarknaden. Anledningen var den tröskel marknaden skulle hantera i form av minskad penningpolitisk stimulans, främst från Fed. I grunden behåller vi vår syn att Fed kommer lyckas hantera broms och gas på ett sätt som inte förstör tillväxtmöjligheterna. Tillväxten ser dessutom ut att kunna förbli relativt god, räntorna fortsatt låga och bolagens vinstutsikter är ljusa. Det är en miljö som vi ser som gynnsam för aktier, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Marknaden har fortsatt att skruva upp förväntningarna på centralbankernas agerande framöver och på eventuella följder det kan komma att få för makroekonomi och för synen på risktillgångar. Samtidigt är det ekonomiska ramverket mestadels intakt, och även om stora delar av rapportsäsongen för det fjärde kvartalet återstår ger den enligt Swedbank ingen anledning att ändra en positiv syn på vinst- och lönsamhet i närtid, även om vi nu går in i en lägre tillväxtfas.

- Samtidigt med högre ränteförväntningar har också synen på olika typer av aktier svängt under januari. Vi är uppmärksamma på eventuellt ändrade spelregler, men bedömer att det är för tidigt att ompröva synen på olika investeringsfaktorer. Vi behåller därför vår regionallokering, med en övervikt i Sverige och USA, där vi ser goda förutsättningar för fortsatt stabil vinst- och lönsamhetsutveckling. Vi behåller undervikten Europa och en neutral vikt på Tillväxtmarknader och i Japan, avslutar Mattias Isakson.

Mer information
Investeringsstrategin februari (pdf)
Produkt- och affärsförslag (pdf)
Insikt (för fler rapporter och analyser)