Meny

Ansök om att bli föreningskund

Säkerställ tillgång till följande dokument

  • Senast antagna stadgar.
  • Protokoll från senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald, alternativt protokoll från konstituerande möte om föreningen är nybildad.
  • Protokoll från mötet där företrädare gentemot Vadstena Sparbank utses.
  • Fullmakt ideell förening

Maila oss

Detta ska bifogas:

  • Stadgar, aktuella protokoll och fullmakt.
  • Giltig legitimation
  • Att tänka på:
  • Kopia av senast antagna stadgar.
  • Kopior av protokoll måste vidimeras* av två personer.
  • Fullmakt ska vara i original.

* Vidimering är att intyga att kopian överensstämmer med originalet av protokollen med sin namnteckning och namnförtydligande.

 

En familj med regnkläder ute i naturen