Skip to content

För en hållbar framtid

On a bench outside at winter.

För oss är det viktigt att området vi verkar i utvecklas långsiktigt. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som hushållar med våra gemensamma resurser så att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i.

Vi vet att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. Det har ju varit grundtanken sedan Vadstena Sparbank startades 1839. Som sparbank vill vi bidra till en sund ekonomi för våra kunder, ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och en positiv utveckling i det lokala samhället.

 

Ekonomiskt ansvarstagande: Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar.

 

Ekologiskt ansvarstagande: Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

 

Socialt ansvarstagande:Vi tar gärna ett stort samhällsansvar och låter del av vår vinst gå tillbaka till regionen genom att stötta det lokala näringslivet och bidra till utbildning och lokala aktiviteter. Vi vill också vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra kunder och leverantörer.

 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

 

Så kan du spara 

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Swedbanks dotterbolag – tillsammans gör vi skillnad