Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Hållbara fonder – hållbarhetsfonder

Fonder för framtiden

Har du gjort några hållbara val när det kommer till ditt fondsparande? Vi erbjuder många fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Här guidar vi dig för att du ska komma igång med ett sparande i hållbara fonder.

Tre barn står ute en fin sommardag och blåser såpbubblor

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Spara i hållbara fonder – så kommer du igång

Vad är viktigt för dig?

Vill du investera i omställningen till en mer hållbar värld, undvika vapen eller är det klimatet som är viktigast för dig? Fonder kan kombinera nedan 3 strategier på olika sätt:

  1. Välja in genom att investera i bolag som aktivt arbetar för att hitta hållbara lösningar, exempelvis på klimatkrisen.
  2. Välja bort bolag med ohållbara verksamheter, så som bolag inom kol- och oljeindustrin.
  3. Påverka bolagen som du investerat i att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

När du får rådgivning om sparande hos oss så styrs vad som gör en fond hållbar av EU:s taxonomi och Disclosureförordningen, SFDR. En fond kan även undvika negativa konsekvenser för hållbarhet. 

Vad gör en fond hållbar?

Hållbarhet – metoder för hållbara fonder (swedbank-aktiellt.se)

Hitta fonder med fokus på hållbarhet i fondlistan

  • Alla fonder i vårt utbud har grundkrav kopplat till hållbarhet som de uppfyller. Däremot tar fonderna hänsyn till hållbarhet i olika omfattning och på olika sätt.
  • I fondlistan kan du filtrera på särskilda hållbarhetskriterier. Fonderna som syns då uppfyller våra högsta hållbarhetskrav. Det innebär bland annat att de ska ha ett integrerat hållbarhetsarbete där man både väljer bort bolag som investerar i kontroversiella branscher men även aktivt väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Det finns också olika hållbarhetsmått som guidar dig om du trycker på fliken "Hållbarhet" när du är i fondlistan.

Hållbarhet i fonder – mer information

Lär dig mer om hållbarhet i fonder och investeringar

Hur hållbar är en specifik fond?

Om du vill veta mer om hur en viss fond integrerar hållbarhet kan du läsa fondens informationsbroschyr som du hittar i fondlistan. Där finns det beskrivet vilka metoder fonden använder.

Spara hållbart i fonder

Vi erbjuder många fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.