Hoppa till huvudinnehåll

Ränteswap

Med en ränteswap kan ni ändra ränterisken i ett lån/låneportfölj eller i en placering/placeringsportfölj för att anpassa räntebindningstiden till nya marknadsförutsättningar.

Swaption

Med en swaption reducerar du företagets ränterisk i ett lån eller en placering genom att få rätten att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum.

Fler sätt att hantera ränterisker