Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Så sparar du för framtiden

Tjänstepension, direktpension eller kapitalförsäkring? Det finns många sätt för dig som företagare att spara för framtiden. Här visar vi på några av möjligheterna och tittar närmare på tre sparformer.

Man med blå tröja sitter på et skrivbord på ett arkitekt kontor

Har du överskott i bolaget, som du inte kommer att behöva i den löpande verksamheten, kan det vara klokt att placera pengarna någon annanstans än på det vanliga kontot. Här är några alternativ som kan hjälpa dig att skapa en ekonomiskt tryggare framtid.

Tjänstepension

Så funkar det

Som företagare måste du själv skaffa lösningarna som ger dig trygghet efter pensionen. Här är en tjänstepension en grundbult. Med tjänstepension sparar du i en pensionsförsäkring, vars kapital vanligtvis placeras i fonder. Pengarna kan som tidigast tas ut från 55 års ålder i form av pension. Utbetalningarna ska pågå under minst fem år.

Fördelar

 • Ett enkelt sätt att trygga inkomsterna efter pensionen
 • Du får göra avdrag för tjänstepensionsinbetalningarna, upp till max 35 procent av uttagen lön
 • Avsättningarna beskattas med en särskild löneskatt, som är lägre än arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Du kan koppla andra trygghetslösningar till pensionssparandet
 • Avsättningarna kan bara användas till pensionsutbetalningar
 • En viktig förmån för att kunna rekrytera och behålla personal
 • Avsättningarna är skyddade om bolaget går i konkurs

Att tänka på

 • Avsättningarna är låsta. Du kan som tidigast ta ut pensionen vid 55 års ålder.

För vem?

De allra flesta behöver ett pensionssparande utöver den statliga pensionen för att kunna behålla sin levnadsstandard efter pensionen.

Tjänstepension företag - din pension som företagare

Kapitalförsäkring

Så funkar det

Driver du aktiebolag och kan sätta av pengar under en längre tid kan de placeras i en kapitalförsäkring. Sparandet kan både fungera som en buffert i bolaget och som framtida utbetalningar, i form av lön eller utdelning, till dig som ägare.

Fördelar

 • En kapitalförsäkring är en flexibel sparform. Pengarna är inte låsta. De kan återföras till bolaget och används i verksamheten om det skulle vara nödvändigt. Du kan också välja att ta ut dem som lön eller utdelning.
 • Pengarna kan placeras på olika sätt – i fonder eller depå.
 • Varje år betalar bolaget en schablonskatt på sparkapitalet. Bolaget betalar ingen skatt när pengarna tas ut ur försäkringen.
 • Du kan göra såväl engångsinsättningar som att ha ett regelbundet sparande.

Att tänka på

 • Vill du se kapitalförsäkringen som ett pensionssparande? Tänk på att pengarna inte är låsta eller öronmärkta för pension och att det finns en risk att de kommer att användas till annat.
 • Det finns inga möjligheter att koppla andra trygghetsförsäkringar till kapitalförsäkringen.

 

För vem?

Kan vara ett sparande för dig som har aktiebolag och vill bygga upp en buffert för framtiden, för bolaget och/eller för dig själv.


Företagskapital - skapa buffert med kapitalförsäkring

Direktpension

Direktpension är en kapitalförsäkring som öronmärker ett belopp för framtida pensionsutbetalningar genom att försäkringen pantsätts.

Det betyder att pengarna är skyddade om bolaget skulle gå i konkurs. Om Direktpensionen tecknas för dig som är företagets ägare kan du välja att avstå från pensionen och låta pengarna gå tillbaka in i verksamheten ett år efter avsättningen, om du skulle finna det nödvändigt.

Direktpension kan även gälla andra personer i bolaget och vara ett sätt att behålla nyckelpersoner i företaget. Genom att ge dem utfästelser om generösa pensioner kan man uppmuntra dem att stanna kvar i bolaget.

Direktpension - Komplettera din tjänstepension
 

Vi hjälper dig – kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring sparande, pension eller försäkringar? Vi hjälper dig att hitta lösningarna som passar dig, företaget och dina anställda. Ring oss på 0143-75500 eller prata med din rådgivare.

Av undersökningen SKI 2022 framgår att våra tjänstepensionskunder är bland de nöjdaste i Sverige.