Hoppa till textinnehållet

Sju tips om veckopeng och månadspeng!

Att få eget ansvar för en mindre summa pengar, till exempel genom månadspeng, är ett utmärkt sätt att lära barn om pengars värde och att hushålla med begränsade resurser, och ger en bra grund till att kunna sköta sin ekonomi som vuxen. Här får du tips som bäddar för en bra start.

 1. Kom överens med ditt barn om vilka förväntningar som är kopplade till vecko- eller månadspengen och vad pengarna ska räcka till. Ska barnet göra en motprestation, som att dammsuga vardagsrummet eller hjälpa till med matlagning?

  Prata pengar med barn

 2. Låt barnet så långt det är möjligt att själv ansvara för sin vecko-eller månadspeng. På så sätt lär sig barnet att hushålla med pengar och förstå pengars värde.

  Guide - Så kan du hjälpa ditt barn att hantera pengar

 3. När barnet blir större och mer moget – höj vecko- eller månadspengen och låt barnet själv betala för exempelvis kläder, mobilsurf, konsertbiljetter och spel.

  Veckopeng eller månadspeng? Lyssna på vår podd Låt oss prata!

 4. Uppmuntra gärna barnet att spara en del av sina pengar. Med konkreta sparmål blir det roligare och enklare.

 5. Undvik om möjligt att ge mer pengar när vecko-eller månadspengen är slut. På så sätt lär du barnet att hushålla med begränsade resurser.

 6. Tänk på att alla barn är olika. Anpassa regler och ansvar efter barnets mognad.

 7. Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär man sig också av.

Hur mycket ska man då ge?
Det är vanligt att en svensk sjuåring i genomsnitt får 25 kronor i veckopeng. I tio-årsåldern går de flesta över till månadspeng. Vid 13 år får många 300 kronor i månaden. Från 16-årsåldern får många hela eller delar av studiebidraget. Nedan visas medianvärdet som svenska barn får i vecko- eller månadspeng.

Ålder
Månadspeng
Veckopeng
7-10 100 25
11 160 40
12 200 50
13 300  
14 400  
15 450  
16 800  
17 1050
 
18 1050
 
     

 Siffrorna redovisar medianvärdet på månads- och veckopeng. Uppgifterna kommer från en undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna som gjordes i juni 2018 där 1 500 föräldrar och 1 500 barn i åldrarna 7–19 år deltog.