Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

God man och förvaltare

Äldre kvinna på ett kontor hållandes en surfplatta

Har en närstående svårt att sköta sin vardagsekonomi och juridiska rättigheter på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder, försvagat hälsotillstånd eller liknande? Då finns hjälp att få genom en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare utses inte om personen kan få hjälp på annat sätt, till exempel genom social­tjänstens in­satser eller en anhörig, via anhörigbehörighet. Den som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

God man

Att få en god man är frivilligt. Den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och full förfoganderätt över sina bankkonton.

Förvaltare

En person kan få en förvaltare mot sin vilja. Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och den som för en förvaltare har inte längre någon egen rättslig handlingsförmåga.

Skaffa god man och förvaltare - så gör du

Du kan, som nära anhörig (sambo, make, maka, förälder, barn, barnbarn, syskon), ansöka om att bli god man eller förvaltare. Oavsett om du vill bli det själv, eller ordna så att annan blir det, så följer du nedan checklista. Den anhörige kan även själv ansöka om att få en god man eller en förvaltare.

 • Förbered bilagor, till exempel läkarintyg och social utredning

  För att få en god man eller förvaltare ska det finnas under­lag i form av läkar­intyg och social utredning som styrker behovet av en god man eller förvaltare. Kolla med kommunen där den som behöver hjälp bor vilka bilagor de vill ha in.

 • Fyll i ansökningsblankett

  Leta upp och fyll i en ansökningsblankett om God man och förvaltare. Du hittar den på din kommuns webbplats. På blanketten kryssar du vanligtvis i vilken av rollerna det gäller. 

 • Önskemål om vem som ska utses till god man eller förvaltare

  Om du har önskemål om vem som ska utses till god man eller förvaltare, så anger du detta i blanketten.

 • Skicka in ansökan och bilagor

  När du fyllt i ansökan - sänd in den och bilagorna - till den aktuella tingsrätten i kommunen där personen som ska få hjälp bor i. Tips: du hittar rätt tingsrätt genom att fylla i personens postnummer på Domstolsverket webbplats.

  Hitta rätt tingsrätt (domstol.se)

 • Tingsrätten överlägger med överförmyndare

  Tingsrätten tar beslut om god man eller förvaltare. Innan slutgiltigt beslut gör Överförmyndarnämnden eller överförmyndare (olika i olika kommuner) en kontroll av personen som föreslagits till god man eller förvaltare.

 • Besök på kontoret för att bestämma upplägget och komma igång

  Du - eller annan - som blivit utsedd till god man eller förvaltare är välkommen in på ett kontor så hjälper vi dig med upplägget. Ta med dig något av följande papper/behörighetshandlingar:

  - Registerutdrag om godmanskap från en överförmyndare
  - Dom (beslut) från tingsrätten

  Dokumenten kan vara kopior.

 • Frågor kring ansökningsprocessen?

  Om du har frågor rörande ansökningsprocessen - vänligen kontakta överförmyndaren i huvudmannens kommun.

Göra ärenden åt huvudmannen

I första hand rekommenderar vi dig som är god man eller förvaltare att göra ärenden åt huvudmannen, online i din egen internetbank eller app. Detta är möjligt efter besöket på kontoret, där tjänsterna kopplas ihop mellan gode mannen/förvaltaren och huvudmannen.

Ärenden kan även utföras på kontor eller via Kundcenter Privat.

God man och förvaltare - frågor och svar

Mer information

För dig som ska få en god man eller förvaltare

Ska du själv få hjälp av god man eller förvaltare? Vill veta mer om hur det fungerar och vad du kan få hjälp med. Veta vad du själv kan göra och inte framöver? Läs mer i "Rollkoll - vad gör en god man och förvaltare" från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.