Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så kan du tänka när börsen är orolig

När börsen går ner eller varierar kraftigt är det lätt att känna sig rådvill kring hur man ska göra med sitt sparande. Det finns inget självklart facit som passar för alla – men historiskt lyckas de som sparar regelbundet och långsiktigt bäst.

Ung person med tatueringar sitter ute i gräset med en laptop i knät

– Man brukar säga att tid på börsen slår tajming. Långsiktighet lönar sig med andra ord, inte minst när det är oroligt på börsen. Historiskt har det visat sig att den som sparar regelbundet och är långsiktig lyckas bäst med sina placeringar på börsen, säger Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques.

Men det finns inget självklart eller enkelt svar på hur man ska agera, eftersom det bland annat beror på vilken typ av sparande man har, när man behöver pengarna och vilken risk man är beredd att ta med sitt sparande.

Fördela mellan ränte- och aktiesparande

– Fokusera på fördelningen mellan ränte- och aktiesparande. Den som tagit del av den kraftiga uppgången på börsen de senaste åren kanske har behov av att minska aktieexponeringen samtidigt som den som börjat spara nu och är ung med en lång sparhorisont behöver öka sin aktieexponering, säger Arturo Arques.

Vilken risk är du beredd på?

Det är viktigt att de placeringar man har är anpassade efter hur stor risk man är beredd att ta. En högre risknivå innebär normalt en högre förväntad avkastning – men också att värdet kan variera över tid och alltså gå ned. Högst på riskskalan ligger aktier, längre ner på riskskalan ligger placeringar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Däremellan finns en uppsjö av olika alternativ. Det är också viktigt att stämma av att de placeringar man har motsvarar den sparhorisont man har, alltså hur länge man tänker spara och när man behöver pengarna.

Hur lång tid tänker du spara?

– Om du sparar på lång sikt, inte behöver pengarna på flera år och kan acceptera att sparkapitalet sjunker i värde enskilda dagar, månader eller år har du goda möjligheter att få en bra avkastning på börsen. I ett historiskt perspektiv har vinnarna på börsen varit de som sparat regelbundet under lång tid, säger Arturo Arques.

Tänk på: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Följ börsens utveckling

Följ utvecklingen på börsen i detalj på Swedbank.se/aktiellt

Riskvilja
Sparhorisont
2 år Aktier
Sparhorisont
2 år Ränta
Sparhorisont
5 år Aktier
Sparhorisont
5 år Ränta
Sparhorisont
10 år Aktier
Sparhorisont
10 år Ränta
Sparhorisont
20 år Aktier
Sparhorisont
20 år Ränta
Hög 25% 75% 75% 25% 95% 5% 95% 5%
Normal/hög 20% 80% 60% 40% 85% 15% 90% 10%
Normal 15% 85% 50% 50% 75% 25% 80% 20%
Låg/måttlig 10% 90% 30% 70% 60% 40% 65% 35%
Låg 5% 95% 15% 85% 50% 50% 55% 45%

Kolla över ditt sparande - 4 steg

  1. Börja med att bestämma vilken riskvilja du har. Risknivå speglar hur mycket värdet på placeringen kan variera över tid och hur hög sannolikheten är att pengarna minskar i värde. En högre risknivå innebär normalt också en högre förväntad avkastning på sikt.

  2. Bestäm sedan vilken sparhorisont du har, alltså hur länge du vill spara och när du behöver pengarna.

  3. När du vet vilken riskvilja och sparhorisont du har kan du bestämma hur du ska fördela ditt sparande mellan aktie- och räntesparande. Ta gärna hjälp av tabellen nedan!

  4. Jämför och stäm av det du kommit fram till med hur ditt sparande ser ut idag. Har du en högre aktieandel kan det vara ett tecken på för hög risk och att du därmed kan behöva sälja. Har du en lägre aktieandel kan du lugnt sitta kvar i båten och eventuellt börja fundera på om du inte ska börja köpa lite försiktigt.