Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Pensionsspara – räkna ut din pension

 • Pensionen från staten och jobbet ger cirka 70 % av din lön i pension. Vill du ha mer behöver du spara själv.
 • Räkna ut ungefär hur mycket du behöver pensionsspara för att kunna leva det liv du önskar.
 • Tänk på att prognosen är en uppskattning och ingen garanti för din framtida pension.
Two colleagues looking and pointing at a computer
Riktålder

Tänk på riktåldern när du räknar ut pension

Införandet av riktålder i pensionssystemet innebär att pensionsåldern bestäms - och ibland höjs - utifrån vilket år du är född. För att beräkningen i vår pensionsprognos ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att du lägger in din årskulls riktålder för pension. Alltså den ålder din årskull förväntas gå i pension.

Gör en pensionsprognos och se vad du vill spara

Överblick på minPension.se

På minPension.se, som tagits fram av staten och pensionsbolagen, får du koll på pensionen:

 • Uppgifter om dina pensioner - inhämtas automatiskt när du registrerar dig.
 • Tjänsten – snabb, enkel, oberoende och kostnadsfri.
 • Gör en pensionsprognos – se vad du förväntas få i pension. 

Hur mycket behöver du spara?

Flera saker påverkar hur mycket du själv behöver spara till din pension. Några saker är:

 • När du vill gå i pension
 • Hur mycket du tjänar idag
 • Om du jobbar heltid eller deltid
 • Om du har tjänstepension eller inte
 • Hur mycket du vill ha ut i månaden som pensionär

Pensionens 3 delar

Pensionen kan komma från 3 olika håll – staten, jobbet och dig själv. Du kan själv vara med och påverka de olika delarna.

 • Allmän pension från staten.
 • Tjänstepension från jobbet.
 • Eget pensionssparande.
Diagram på pensionens tre delar staten, jobbet och eget sparande. Diagrammet visar att 70 procent av pensionen kommer från staten och jobbet.