Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Aktuell rapport

Swedbank Boindex kvartal 4 2022: Boindex faller till rekordlåg nivå.

Swedbank Boindex kvartal 4: Boindex faller till rekordlåg nivå

Trots lägre bostadspriser pressas hushållen av stigande boendeutgifter, och Swedbanks Boindex visar nu den lägsta noteringen sedan mätningen började 2005. En fördjupningsrapport visar dessutom att startlånet, om det hade införts, hade kunnat få stora ekonomiska konsekvenser för låntagarna.

Swedbank Boindex faller ytterligare och når ny lägstanivå. För fjärde kvartalet 2022 ligger det sammanvägda boindexet på 96, vilket innebär att de som köper en bostad behöver lägga i genomsnitt 31 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

- Hushållen pressas alltmer av de stigande boendeutgifterna. Sannolikheten att fler hushåll kan få problem med att betala för boendet har därmed ökat, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Högre boendeutgifter trots lägre bostadspriser

Medianpriserna för småhus sjönk med två procent under kvartal fyra och med en procent för bostadsrätter.

- Trots lägre bostadspriser ökade boendeutgifterna, främst på grund av stigande bolåneräntor och högre el- och uppvärmningskostnader. I Stockholm steg bostadspriserna under kvartal fyra vilket kan vara ett tecken på vi närmar oss botten, säger Arturo Arques.

Den kraftiga prisnedgången hade drabbat hårt om Startlånet införts  

I december 2020 tillsattes en statlig utredning som utmynnade i ett förslag på startlån för förstagångsköpare som saknar kontantinsats. Förslaget har ännu inte blivit verklighet, men bereds i Regeringskansliet. Om startlånet hade införts 2021 hade det kunnat få stora ekonomiska konsekvenser för de som tagit lånet, visar Swedbanks analys.

-       Analysen visar tydligt faran med hög belåningsgrad i kombination med fallande bostadspriser. De sjunkande bostadspriserna mellan kvartal ett och kvartal fyra 2022 hade inneburit att förstagångsköparen med startlån skulle haft svårt att sälja sin bostad utan att förlora hela kontantinsatsen, säger Arturo Arques.

Det innebär att de som tagit ett startlån skulle ha hamnat i en sämre sits än innan de tog startlånet, eftersom en kontantinsats saknas till en ny bostad samtidigt som det skulle finnas en kvarvarande skuld till banken.    

- Vill vi hjälpa förstagångsköpare in på bostadsmarknaden är det bättre att höja ränteavdraget under en begränsad period, införa ett skattesubventionerat sparande och utforma generösare regler för bostadsbidrag. Det skulle inte bara underlätta för förstagångsköpare, det skulle också sätta en tydlig prislapp på den idag dysfunktionella bostadsmarknaden, säger Arturo Arques.

Boindex kvartal 4 2022 - läs hela rapporten (pdf)