– Vi är väldigt glada att vi får en så fin utvärdering av våra kunder. Det är en bekräftelse på att vi gör rätt i vårt arbete. Vi är ett fantastiskt bra gäng med väldigt engagerade medarbetare som jobbar hårt för att uppfylla kundernas höga förväntningar på oss, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

SKI-rapporten 2023 visar att svenska bankkunder ger branschen ett godkänt betyg, trots inflation, stigande räntor och ekonomisk oro. Trygghet, stabilitet och pålitlighet efterfrågas i tider av osäkerhet. Här har bankerna överlag lyckats svara upp mot kundernas behov, krav och förväntningar. Och allra bäst lyckas de lokala och fristående sparbankerna!

Sparbankerna som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder, av alla banker i undersökningen. Sparbankerna har ett klart bättre resultat än de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – och likaså Danske Bank och Länsförsäkringar Bank.

– Jätteroligt att sparbankerna är vinnare! Dessutom har vi på Vadstena Sparbank fått ett betydligt högre kundbetyg än genomsnittet för sparbankerna. Vi har väldigt nöjda kunder och är en av sparbankerna i landet med allra högst betyg på både privat- och företagsmarknad. Att vi lyckas få så pass höga kundbetyg är helt otroligt, säger Mikael Engdahl.

Den mänskliga relationen i det fysiska bankmötet är viktig, visar rapporten. Kunderna vill fortsätta att fysiskt träffa sin bank för mer komplexa ärenden. I enklare ärenden förväntar man sig däremot en helt digital upplevelse.

Sparbankerna sticker ut i undersökningen genom att vara pålitliga, månar om sina kunder och tar samhällsansvar. Att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt är också viktigt.

– Nöjda kunder är ingen självklarhet. De måste förtjänas. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet. Samtidigt är det ett jätteansvar att se till att fortsätta leverera på topp och vårda kunderna på bästa sätt, säger Mikael Engdahl.

Något som skiljer sparbankerna från de andra bankerna i undersökningen är att sparbankerna är lokala banker, där pengarna stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som bor och driver sin verksamhet i bankens närområde.

Kundnöjdhet bland privatkunder:
• Vadstena Sparbank får betyget 85,4 på en skala från 0 – 100
• Sparbankerna som grupp 73,9
• Länsförsäkringar Bank 73,6
• Skandia 71,2
• ICA Banken 70,9
• Handelsbanken 67,7
• Bankbranschen i genomsnitt 66,6
• Danske Bank 65
• SEB 64,5
• Swedbank 63,9
• Nordea 62,8

Kundnöjdhet bland företagskunder:
• Vadstena Sparbank får betyget 82,5 på en skala från 0 – 100
• Sparbankerna som grupp 72,3
• Handelsbanken 70,1
• Bankbranschen i genomsnitt 67,9
• SEB 67,5
• Länsförsäkringar Bank 66,9
• Swedbank 66,8
• Danske Bank 66,6
• Nordea 66,1

För ytterligare information, kontakta:
Anna Elmqvist, privatmarknadschef Vadstena Sparbank, tel: 0143-755 08
Johan Egelin, företagsmarknadschef Vadstena Sparbank, tel: 0143-755 12