Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Dokument för externa förmedlare av försäkringar

Den här sidan riktar sig till dig som är extern förmedlare av Swedbank Försäkrings försäkringslösningar. Här finns dokument till kund för respektive produkt.

Förköpsinformation och villkor för försäkringsprodukter

Produkt Dokument
Avtalspension AIP

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension BTP1

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension BTPK

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension FTP

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension GTP och KTP1

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension ITP

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension ITPK

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR - fondförsäkring

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension KAP-KL - Traditionell pension

Villkor från 2012 (pdf)

Villkor före 2012 (pdf)

Avtalspension PA16 Avd I

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension PA16 Avd II

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension SAF-LO

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Avtalspension SAF-LO - Traditionell pension Villkor (pdf)
Individuell livförsäkring

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Kapitalförsäkring Depå

Förköpsinformation (pdf)

Villkor

Kapitalförsäkring Fond

Förköpsinformation (pdf)

Villkor

Pensionsförsäkring 

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Pensionsspar Privat

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Swedbank Pensionsplan 0503 - ej för nyteckning Villkor (pdf)
Swedbank Pensionsplan 0611

Förköpsinformation (pdf)

Villkor (pdf)

Blanketter pension och försäkringar

Samlingssida för blanketter att använda vid ändringar.