Analyser utgivna av Swedbank Makroanalys utarbetas i enlighet med kraven i de lagar och förordningar som utformats för att främja analysernas oberoende.