Skip to content

Så gör du för att skaffa bilförsäkring

  1. Välj hel- eller halvförsäkring

    I helförsäkring ingår vagnskadeförsäkring för ditt fordon, vilket inte ingår i halvförsäkring. Åldern och värdet på bilen styr vilken försäkring du bör välja.

  2. Välj bilförsäkring - BilBAS eller BilPLUS

    Vår bilförsäkring BilBAS ger ett bra grundskydd. Vill du ha ett mer omfattande skydd ska du välja BilPLUS.

Hel- eller halvförsäkring - hur ska du tänka?

Våra bilförsäkringar - pris, produktfakta och villkor

anmäler du skada

Har olyckan varit framme? Det är smidigast att anmäla skadan online, men du är också välkommen att ringa.

Skadenamälan flärp

Vad är en trafikförsäkring?

Enligt lag måste alla fordon som används i trafik ha en trafikförsäkring. Försäkringen ersätter personskador på förare och passagerare i bilen - oavsett vem som orsakat skadorna. Den ersätter också personskador på personer utanför fordonet och skador på egendom som föraren har orsakat med bilen. Trafikskadeförsäkringen ersätter skador upp till 300 miljoner kronor:

  • Personskador
  • Skador på annans fordon
  • Skador på annans egendom
  • Kristerapi - 10 behandlingstillfällen

Trafikförsäkringen ingår i alla våra bilförsäkringar.